15. Chicken Nuggets (A,L,M,10)

15. Chicken Nuggets (A,L,M,10)

7,50€

6 Stk. mit Pommes frites